Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija:

 • Hahmottaa, mikä on laskentatoimen rooli yrityksissä ja yhteiskunnassa.
 • Osaa selittää, miksi tilinpäätösraportoinnilla on merkitystä.
 • Ymmärtää, mitkä ovat tilinpäätösraportoinnin keskeiset käsitteet ja tyypilliset liiketapahtumat.
 • Osaa analysoida liiketapahtumien vaikutukset yrityksen kassavirtaan, tulokseen ja taseeseen.
 • Osaa lukea ja tulkita tilinpäätöstä ja laskea sen keskeiset tunnusluvut.
 • Ymmärtää taloudellisen ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa.
 • Osaa laatia taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.
 • Ymmärtää miten suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että ei-rahamääräisillä mittareilla ja osaa lisäksi määrittää mittareita yrityksen strategian pohjalta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 01.11.2021 - 17.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Teemu Malmi, Seppo Ikäheimo, Nina Sormunen, Jari Huikku

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Voit ottaa meihin yhteyttä kurssin toteutukseen liittyvissä asioissa. Käymme 1.11.2021 luennolla kurssin toimintatavat, ja silloin suurin osa kysymyksistäsi saa vastauksen.

Seppo Ikäheimo: seppo.ikaheimo@aalto.fi

Teemu Malmi: teemu.malmi@aalto.fi

Nina Sormunen: nina.sormunen@aalto.fi

Thomas Taussi: thomas.taussi@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot ja harjoitukset 42 h, Seppo Ikäheimo, Teemu Malmi, Jukka Sihvonen, Thomas Taussi

  2. Tentti (60 %), luentokurssin aikaiset välitentit ja ryhmätyöt (40 %).

  Tentti perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen.

 • koskee tätä kurssikertaa

  10 % Välitentti 

  15 % Ryhmätyö 1 ”Tilinpäätösanalyysi”

  15 % Ryhmätyö ”Taloussuunnitelma aloittavalle yhtiölle” 

  60 % Tentti


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

      -Osallistuminen luennoille 42 h

      -Valmistautuminen luennoille ja kotitehtävien teko 42 h

      -Ryhmätöiden tekeminen 32 h

      -Tenttiin valmistautuminen 41 h

      -Tentti 3 h

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennoille valmistautuminen 24 tuntia
  Luennoille osallistuminen 24 tuntia
  Harjoituksiin valmistutuminen 18 tuntia
  Harjoituksiin osallistuminen 18 tuntia
  Ryhmätöiden tekeminen 30 tuntia
  Välitenttiin valmistautuminen ja välitentti 10 tuntia
  Tenttiin valmistautuminen 31 tuntia
  Tentti 3 tuntia

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2019) Yrityksen laskentatoimi.
  Kurssikirjallisuus (yllä) sekä opetuksen yhteydessä tai kurssin kotisivuilla osoitettu materiaali

  Saatavuus

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi perustuu kirjaan

  -Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2019) Yrityksen laskentatoimi. Talentum pro, Helsinki.

  Lisäksi

  -Muu kurssin aikana jaettu materiaali

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja