Please note! Course description is confirmed for two academic years, which means that in general, e.g. Learning outcomes, assessment methods and key content stays unchanged. However, via course syllabus, it is possible to specify or change the course execution in each realization of the course, such as how the contact sessions are organized, assessment methods weighted or materials used.

LEARNING OUTCOMES

Kurssilla perehdytään johdon laskentatoimen osa-alueista erityisesti yritysjohdon päätöksentekoon, tulosyksikkölaskentaan ja strategiseen johdon laskentatoimeen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää mitä käsitteitä, laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä näillä osa-alueilla käytetään. Opiskelija ymmärtää millaista informaatiota erilaisissa päätöstilanteissa tarvitaan ja hallitsee investointilaskentamenetelmien käytön. Opiskelija ymmärtää miten tulosyksiköiden taloutta ohjataan ja hallitsee suoritusmittarien ja siirtohintojen määrittämisen vaihtoehdot. Opiskelija tietää miten strateginen johdon laskentatoimi pyrkii turvaamaan yrityksen kilpailukyvyn säilymisen ja strategian toteutumisen. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään raportoinnin kehittämiseen ja sekä tarvittavien analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen.

Credits: 6

Schedule: 11.01.2022 - 22.02.2022

Teacher in charge (valid for whole curriculum period):

Teacher in charge (applies in this implementation): David Derichs

Contact information for the course (applies in this implementation):

CEFR level (valid for whole curriculum period):

Language of instruction and studies (applies in this implementation):

Teaching language: English. Languages of study attainment: Finnish

CONTENT, ASSESSMENT AND WORKLOAD

Content
 • valid for whole curriculum period:

  Katetuottoanalyysi, lyhyen tähtäyksen vaihtoehtolaskelmat, hinnoittelulaskelmat, riski ja epävarmuus päätöksenteossa, investointilaskelmat, kvantitatiiviset menetelmät johdon laskentatoimessa, tulosyksikkölaskenta, johdon ohjausjärjestelmät, strateginen johdon laskentatoimi.

Assessment Methods and Criteria
 • valid for whole curriculum period:

  1. Lectures and exercises 2. Assignments (15%), Course Project (25%), 2 Peer Evaluations of Report (10%) and Exam (50%) To pass the course the student has to get: (a) at least 25 p (50 % * 50 p) of the exam and (b) 25 from the other activities (50% * 50p)

Workload
 • valid for whole curriculum period:

  - Contact teaching 12 h (the live sessions will be split into contact teaching and online teaching: 13:15-15:15 contact teaching and 15:45-17:45 online teaching). If attendance of contact teaching is less than 5 students contact teaching will be cancelled. Note that the whole bracket of 13:15-17:45 is reserved for the course

  - Pre-recorded lectures: 18 h

  - Case and project work (group (intended) or individual (if necessary)): 55 h

  - Independent study: 73,5

  - Exam 1,5 h

DETAILS

Study Material
 • valid for whole curriculum period:

  Rajan Datar Horngren (2015). Cost Accounting, Global Edition, 15/E ISBN 978-1-292-01822-5.

  Saatavuus

Substitutes for Courses
Prerequisites

FURTHER INFORMATION

Further Information
 • valid for whole curriculum period:

  Kurssin aikana palautettaviin harjoituspaketteihin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa kuulustelussa. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen palauttamalla vaadittavat harjoituspaketit.


  Teaching Period:

  2020-2021 Autumn I, Spring III

  2021-2022 Autumn I, Spring III


  Course Homepage: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00300


  Registration for Courses: In the academic year 2021-2022, registration for courses will take place on Sisu (sisu.aalto.fi) instead of WebOodi.

  Tarkista ilmoittautumisajat Sisusta.