Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Liikkeenjohdon konsultointi -kurssi käsittelee liikkeenjohdon konsultointia alana, liiketoimintana ja osana liikkeenjohdollista työtä. Kurssin opetus on rajattu strategia-, organisaation kehittämis- ja johtamiskonsultointiin. Kurssilla pyritään kehittämään erityisesti opiskelijoiden valmiuksia nykypäivän liike-elämän ja liikkeenjohdon konsultoinnin ilmiöiden itsenäiseen, analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun. 


Kurssi edellyttää osallistujilta halukkuutta ja mahdollisuutta panostaa aktiiviseen osallistumiseen luennoille ja ryhmätöihin. Lisäksi oppilailta edellytetään valmiuksia ja innostuneisuutta käydä ja synnyttää pohdiskelevaa, kriittistä keskustelua opetuksen, kirjallisuuden, vierailijoiden esitysten ja ryhmätöiden pohjalta. Vastineeksi kurssi tarjoaa mahdollisuuden oppia elämää varten.

Laajuus: 6

Aikataulu: 01.11.2021 - 17.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riku Oksman, Pekka Buttler

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pääosassa kurssin opetusta eivät ole konsultoinnin työkalut tai tekniikat. Kurssilla esitetään useita eri näkökulmia, joiden kautta liikkeenjohdon konsultointia sekä erityisesti sen vaikutuksia ja merkitystä nykyaikaisessa liiketoiminnassa ja organisaatioiden kehittämisessä voidaan tarkastella. Näitä näkökulmia opetetaan kriittisten johtamistutkimusten hengessä pohjautuen kurssin opettajien ja vierailijoiden kokemuksiin liike-elämästä ja liikkeenjohdon konsultoinnista. 


  Kurssilla haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä liikkeenjohdon konsultointi on? Mitä konsultit tekevät? Millaisia ovat konsultointiprojektit? Mihin liikkeenjohdon konsultointia hyödynnetään? Mitä vaikutuksia ja merkityksiä liikkeenjohdon konsultoinnilla ja konsultointipalvelujen hyödyntämisellä on organisaatioiden kehittämisessä? Onko konsultoinnista mitään hyötyä?

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

      1. Alkutentti (20% kurssin arvosanasta) ensimmäisellä luentokerralla. Kurssille osallistuminen edellyttää alkutentin hyväksyttyä suoritusta. Tentitään kurssin luennoitsijoiden määrittelemä kurssikirjallisuusaineisto.

      2. Luennot 42 h. KTT Jukka Mattila ja KTT Sampo Tukiainen alustavat teemoja ja fasilitoivat luokkatyöskentelyä ja ryhmätöitä syyslukukauden loppuperiodilla. Vierailijaluennoitsijoita. Aktiivinen osallistuminen välttämätöntä.

      3. Reflektiopaperit tai harjoitustyö (50% arvosanasta). Käsittelevät kurssin teemoja. Tarkemmat ohjeet kurssilla.

      4. Lopputentti (30% arvosanasta) kurssin viimeisellä luentokerralla. Tentitään kurssikirjallisuus ja luennoilla jaettava materiaali. Kurssista järjestetään yksi uusintatentti.

   

      Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien osien (alkutentti, reflektiopaperi/harjoitustyö, lopputentti) hyväksyttävää suoritusta.

   

 • koskee tätä kurssikertaa

   1. Alkutenttiä vastaava esitehtävä. Kurssille osallistuminen edellyttää esitehtävän hyväksyttyä suoritusta. Tehtävän pohjana kurssin luennoitsijoiden määrittelemä kurssikirjallisuusaineisto.

  2. Etäluennot. KTT Riku Oksman ja KTM Pekka Buttler alustavat teemoja ja fasilitoivat työskentelyä ja ryhmätöitä syyslukukauden loppuperiodilla. Aktiivinen osallistuminen välttämätöntä.

  3. Reflektiopaperit ja valmistelutehtävät. Käsittelevät kurssin teemoja. Tarkemmat ohjeet kurssilla.

  4. Lopputenttiä vastaava loppuessee. Pohjana kurssikirjallisuus ja luennot. Loppuesseestä annetaan palautetta kurssin viimeisellä luentokerralla.

  Arviointi asteikolla Hyväksytty/Hylätty. Kurssin suorittaminen edellyttää kaikkien palautettavien tehtävien hyväksyttävää suorittamista ja palauttamista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  42h Alkutentti ja luennot
  59h Ryhmätyöt valmisteluineen
  24h Alkutentti valmisteluineen
  35h Lopputentti valmisteluineen

 • koskee tätä kurssikertaa

  10 h Esitehtävä 

  42 h Luennot

  60 h Kirjalliset tehtävät

  48 h Loppuessee palautteineen

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimateriaali Luentomoniste, joka sisältää luennoitsijoiden koostaman kurssimateriaalin. Mahdollinen kurssikirja vahvistuu myöhemmin.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennoilla ilmoitettava materiaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssille otetaan enintään 40 opiskelijaa alkutenttitulosten mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin siten että kandidaattiohjelman johtamisen pääaineopiskelijat ovat etusijalla. Läsnäolo luennoilla on vahvasti suositeltavaa.

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=21C00500


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

 • koskee tätä kurssikertaa

  Toteutus etänä.