Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla on tietotavoitteita, asennetavoitteita ja taitotavoitteita. Tietotavoitteet liittyvät tilintarkastuksen käsitteiden ja periaatteiden ymmärrykseen: sen suunnitteluun, toteutukseen, tekniikoihin ja menetelmiin, tilintarkastajan raportointiin sekä tilintarkastusstandardeihin, asennetavoitteet tilintarkastuksen eettisiä periaatteita koskevan ajattelun kehittymiseen, ja taitotavoitteet tilintarkastusmenetelmien ja -tekniikan soveltamiseen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää, mistä lähtökohdista ja millaisia oletuksia käyttäen tilintarkastus suoritetaan sekä millaisia tavoitteita standardit ja muu sääntely tilintarkastukselle asettaa. Kurssin suorittanut opiskelija tietää myös, miten tekniikoita ja menetelmiä sovelletaan. Kurssin suorittaneella opiskelijalla on taito suorittaa yksinkertaisia tarkastustyövaiheita tilintarkastajan valvonnassa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 14.09.2021 - 29.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ly Pham, Lasse Niemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tilintarkastuksen teoreettiset perusteet ja keskeiset käsitteet, tilintarkastuksen suunnittelu ja toteutus: tilintarkastustyön vaiheet, tilintarkastusmenetelmät ja -tekniikka, tilintarkastajan raportointi, tilintarkastusstandardit.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 24 h. Harjoitukset 16h. 2. Tentti (60 %) kurssikirjallisuudesta, luennoista ja luennoilla jaettavasta / erikseen ilmoitettavasta materiaalista. 3. Kotitehtävät (40 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 40 h
  - valmistautuminen luennoille 28 h
  - tenttiin valmistautuminen 89 h
  - tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pakollinen:

  Eilifsen, A., Messier, W. F. Glover, S. M. & Prawitt, D. F (2014) Auditing & Assurance services. Third international edition.

  Lisämateriaali:

  - Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n (International Federation of Accountants) ISA-standardit (sähköinen versio ladattavissa liiton verkkosivuilta maksutta).

  - Luennoilla jaettu tai osoitettu materiaali.

  Saatavuus

   

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Huom. Opiskelijat valmistautuvat luennoille etukäteen ensimmäisellä luentokerralla esitetyn ohjelman mukaisesti.


  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C00500


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Tarkista ilmoittautumisajat Sisusta.