Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

1. osaa tehdä kokeellisen fysiikan mittauksia ohjeistuksen mukaan,
2. osaa käyttää erilaisia mittalaitteita,
3. osaa soveltaa fysiikan teoriaa käytäntöön,
4. osaa käsitellä mittaustuloksia tieteellisellä tavalla ja esittää niitä taulukkoina ja graafeina,
5. osaa kirjoittaa kokeiden jälkeen selkeän ja johdonmukaisen mittausraportin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.11.2021 - 22.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juha Tuoriniemi, Mika Sillanpää

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tutustutaan fysiikan ilmiömaailmaan itse tehtyjen mittausten ja saatujen tulosten analysoinnin avulla. Kurssiin kuuluu sekä kokeellisia että laskennallisia laboratoriotöitä, joiden aiheet tukevat ja täydentävät teknillisen fysiikan pääaineen 2. vuoden luentokursseja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Laboratoriotyöt, kirjallinen raportointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Laboratoriotyöt: 15 h

  Valmistautuminen laboratoriotöihin: 20 h

  Työn raportointi (selostukset + mittausraportit): 100 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan myöhemmin

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II-Kevät V

  2021-2022 Syksy II-Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=PHYS-C0310

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Ilmoittautuminen WebOodissa.