Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija kehittää taitojaan satunnaisilmiöiden mallintamisessa ja käsittelyssä sekä saa teoreettisia perusteita myöhemmille opinnoille kauppa- ja taloustieteellisen kirjallisuuden lukemiseen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 13.09.2021 - 15.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Lauri Viitasaari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Todennäköisyyslaskennan perusteita, todennäköisyysjakaumista, otantajakaumista, estimoinnin ja testauksen perusteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Syksyn kurssilla

  Tapa 1: Tentti (välikokeilla tentittäessä syksyn kurssin aikana 2 välikoetta) 80 % ja harjoitukset 20 %.

  Tapa 2: Tentti (välikokeilla tentittäessä syksyn kurssin aikana 2 välikoetta) 100 %.

  Lisäpisteitä mahdollista saada projektityöllä. 

  Kevään kurssilla

  Tapa 1: Tentti 80 % ja projektityö 20 %.

  Tapa 2: Tentti 100 %.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Syksyn kurssi: Luennot 57 h, harjoitukset 30 h, välikokeet 6h. Omaa työskentelyä 69 h.

  Kevään fast track itsenäinen kurssi: Luennot 18 h, tentti 3 h. Omaa työskentelyä 141 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennoilla ja harjoituksissa esitettävä materiaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II, Kevät V Kauppatieteiden 2. vuoden opiskelijoille suositellaan kurssin suorittamista syksyllä

  2021-2022 Syksy I-II, Kevät V Kauppatieteiden 2. vuoden opiskelijoille suositellaan kurssin suorittamista syksyllä


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=30A02000


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).