Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Projektityön tavoitteena on tutustuttaa opiskelija tutkimusryhmän työhön.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.05.2022 - 19.08.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Juha Lipponen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Projektityössä opiskelija tutustuu projektin tavoitteisiin ja osallistuu tutkimusprojektin toteuttamiseen osallistumalla tutkimusryhmän työskentelyyn itsenäisesti ryhmän jäsenenä. Opiskelija raportoi tulokset sovitulla tavalla kirjallisesti sekä esittää ne suullisesti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen projektityö ja sen raportointi.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h

  Tutustuminen tutkimusryhmään ja tutkimuksen tavoitteisiin 30 h

  Mittaukset/tutkimusprojektin toteuttaminen 80 h

  Raportointi 20 h

  Loppuseminaari 5 h

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi 1. opiskeluvuoden jälkeen kesällä.

  Kurssi järjestetään 3-5 viikon mittaisena periodina.

  Kurssi suoritetaan kurssin CHEM-A1500 yhteydessä tai osana muuta erikseen sovittavaa kokonaisuutta. Ota yhteyttä kurssin vastuuopettajaan.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät V-Kesä

  2021-2022 Kevät V-Kesä

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1510

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Sisu