Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi toimii johdatuksena markkinoinnin peruskäsitteisiin ja teorioihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen liiketoiminnan ja johtamisen  perusperiaatteet ja käsitteet. Hän osaa soveltaa markkinoinnin käsitteitä ja malleja liiketoiminnan analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 01.03.2022 - 13.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sami Kajalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimisteemoihin kuuluvat markkinoinnin periaatteet ja toimenpiteet keskeisillä osa-alueilla, kuten kuluttajien ja asiakkaiden tutkiminen ja ymmärtäminen; houkuttelevien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen; hinnoittelumallien suunnitteleminen; myynti- ja jakelukanavien luominen ja kehittäminen; markkinointiviestintä ja myynti; sekä markkinoinnin tuloksellisuuden mittaus ja analytiikka.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Ryhmätyöt (60 %)
  2. Lopputentti (40 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  6 opintopistettä on 160 tuntia:

  1. Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) (30 h)
  2. Ryhmätyöt (48 h)
  3. Omatoiminen kurssimateriaaliin tutustuminen ja kuulusteluun valmistautuminen (79 h)
  4. Kuulustelu (3 h)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentokalvot ja muu opettajan osoittama materiaali, esimerkiksi artikkelit. Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssikirja:

  Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. A Framework for Marketing Management. Sixth edition, global edition. Boston: Pearson, 2016.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustöistä on saatava hyväksytty arvosana ennen tenttiin osallistumista.


  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV

  2021-2022 Kevät IV


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23A00110


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

 • koskee tätä kurssikertaa

  - Kurssille ei tarvi valmistautua mitenkään eikä etukäteen tehdä mitään. Ideana on, että työmäärä pysyy hallinnassa siten, että kurssi suoritetaan sille varatussa ajassa. Eli ei lukemista ennen kurssia ja kurssin suorituskin tehdään sen päätteeksi. 

  - Kurssi toteutetaan normaalijärjestelyin eli Otaniemen kampuksella oikeassa luentosalissa. 

  - Aallon ohjeet opetuksen järjestämisestä korona-aikana löytyvät netistä: https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta . Näiden ohjeiden mukaan mennään ja ollaan siis kampuksella luentosalissa.