Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi
1) tunnet projektikirjallisuuden kentän eri lähestymistapoja;
2) ymmärrät projektitoiminnan luonnetta vahvasti kontekstisidonnaisena työskentely- ja organisoitumismuotona;
3) osaat analysoida projektitoiminnan ongelmia erilaisissa konteksteissa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 18.01.2022 - 17.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riku Oksman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

KTT Riku Oksman

riku.oksman@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Projektinhallintamallien sijaan kurssilla perehdytään erilaisiin yhteiskuntatieteellisiin ja organisaatioteoreettisiin näkökulmiin projektityöstä ja sen johtamisesta. Kurssilla tarkastellaan projekteja ennen kaikkea väliaikaisena organisoitumisena, joka perustuu ihmisten arkiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen ja joita on mahdotonta täysin hallita. Kurssi tarjoaa erilaisia käsitteellisiä välineitä analysoida ja kehittää omaa ja muiden projektityöskentelyä erilaisissa konteksteissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  50% yksilötehtävät
  50% ryhmätehtävät

 • koskee tätä kurssikertaa

  25% ennakkotehtävä

  25 % loppureflektio

  40 % ryhmäharjoitustyö

  10 % vertaisarviointi ryhmäharjoitustyöstä

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 30 h
  Ryhmätyöskentely 80 h
  Itsenäinen työskentely 50 h
  Yhteensä 160 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin MyCourses-työtilassa ja luennoilla ilmoitettava artikkeli- ja muu materiaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennoille osallistuminen on pakollista (max 2 poissaoloa, korvattava erikseen). Kurssille otetaan enintään 50 opiskelijaa, joiden valinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Kurssille otetaan opiskelijat seuraavassa prioriteettijärjestyksessä: 1) johtamisen pääaineopiskelijat, 2) muut opiskelijat.


  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=21C00400


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).


  Kurssille päästäkseen opiskelijan on lisäksi palautettava hyväksyttävästi laadittu ennakkotehtävä viimeistään viikkoa ennen kurssin ensimmäistä luentoa.