Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

1. tuntee etenevän aaltoliikkeen peruskäsitteet

2. osaa selittää aaltoliikkeen interferenssi- ja diffraktiokuvioiden intensiteettijakauman muodostumisen

3. tuntee Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen sekä kvanttimekaniikan aalto-hiukkasdualismin

4. osaa ratkaista yksinkertaisia kvanttimekaanisia systeemejä Schrödingerin yhtälön avulla

5. tunnistaa atomien ja kiinteän aineen ominaisuuksia pohjautuen kvanttimekaniikkaan

Laajuus: 5

Aikataulu: 19.04.2022 - 27.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jami Kinnunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Interferenssi, diffraktio, dispersio, ryhmä- ja vaihenopeus. Heisenbergin epätarkkuusperiaate, aalto-hiukkas-dualismi. Schrödingerin yhtälö, kvanttimekaniikan todennäköisyysluonne. Kvanttiluvut, Paulin kieltosääntö, spin ja jaksollinen järjestelmä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusmuodot: esitehtävät, luennot, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt, seminaariesitelmä.

  Arviointimenetelmät: esitehtävät, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt ja seminaariesitelmä kurssin osasuorituksena.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  48 h kontaktiopetusta

  70 h itsenäistä opiskelua

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V