Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opinnäyteseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyönsä itsenäisesti. Opiskelija osaa määritellä tieteellisen kirjoittamisen konventiot ja käyttää niitä omassa opinnäytteessään. Hän osaa arvioida taiteellisen produktion ja tieteellisen kirjoittamisen suhdetta opinnäytetyössä. Hän osaa lukea kriittisesti sekä puolustaa omia argumenttejaan. Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja oppimistaan sekä antaa vertaispalautetta.

Laajuus: 10

Aikataulu: 15.09.2021 - 20.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Penni Osipow (penni.osipow@aalto.fi)

Anni Tolvanen (anni.s.tolvanen@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tieteellisen kirjoittamisen konventiot käytännössä. Erilaiset opinnäytetyypit. Taiteellisen työskentelyn sekä tieteellisen kirjoittamisen suhde. Oman sekä toisten opinnäytetyöskentelyn arviointi. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Syksystä kevääseen kulkeva seminaari kokoontuu viikoittain.

  Seminaaritapaamisissa
  - k
  eskustellaan
  - esitellään omaa työtä toisille työn eri vaiheissa
  - tutustutaan toisten projekteihin ja työvaiheisiin
  - perehdytään pienryhmissä ryhmän jäsenten töihin ja annetaan palautetta, kyselllään, autetaan ja haastetaan (opponointi)


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaaritapaamiset ja opinnäytteen tekemistä tukevat kirjoitustehtävät. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus:

  Seminaaritapaamiset  72 h

  Seminaareihin valmistautuminen ja kertaaminen 80 h

  Oman opinnäytteen kirjoittaminen 118 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät V
  2023-2024 Syksy I - Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu.

  Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Syksyn aikataulu

  Tapaamiset Design Factoryllä joka keskiviikko klo 9.15–12

  Huom. poikkeus: 29.9. klo 9.15–13.30 

   

  Tapaamisten sisällöt tarkentuvat myöhemmin.


  15.09. 

  22.09. 

   

  29.09.  Huom. Kellonaika 9.15–13.30 

  06.10. 

    
  12.10. Tekstipaja klo 15:15-17:00  


  13.10. 

   

  20.10. 

   

  03.11. 

   

  10.11. 

   

  17.11.  
   

  24.11. 

   

  pe 26.11.  Tekstipaja klo 13.15-15.

   

  01.12. Syksyn palauttajat: työn palautus  

   

  15.12. Syksyn opinnäyte-esittelyt