Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen osaat hahmottaa, miten mediasisältöjä (esim. teksti, kuva, ääni ja video) voidaan julkaista ja tuottaa verkkoon web-teknologioiden ja digitaalisen median työkalujen avulla. Osaat suunnitella ja rakentaa yksinkertaisia sisällöllisiä kokonaisuuksia ja ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana kokonaisuutta.

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.01.2022 - 10.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Risto Sarvas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi keskittyy asiakaspään web-teknologioiden (esim. HTML, CSS ja JavaScript) sekä verkkojulkaisemista tukevien digitaalisen median työkalujen (esim. kuvankäsittely- ja videoeditointiohjelmistot) hallintaan. Kurssin aihealueisiin perehdytään sekä teoriassa (luennot) että käytännössä (luennot, harjoitustyöt ja projektityö). Kurssilla sivutaan teknisten aiheiden lisäksi vuorovaikutuksen suunnittelua.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla annettava opetus koostuu luennoista ja ohjatuista harjoituksista. Kurssi arvostellaan harjoitustöiden ja lopputyönä toteutettavan sosiaalisen median palvelun konseptidemon perusteella. Kiitettävä suoritus edellyttää itsenäistä työskentelyä lu

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 28 h (1 x 4 h/viikko, 7 kertaa), ohjatut harjoitukset 28 h (1 x 4 h/viikko, 7 kertaa), itsenäistä työskentelyä 79 h (= yhteensä 135 h).

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentokalvot ja harjoitustyöohjeet sekä kurssin www-sivuilla listattu materiaali (katso Muu materiaali).

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijan on vahvistettava osallistumisensa ensimmäisellä luennolla. Ohjeet DIME-palvelimen käyttöön: http://dime.tml.hut.fi.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-V

  2021-2022 Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CS-C1180

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi. Kurssille otetaan enintään 50 opiskelijaa. Kurssille valitaan opiskelijat seuraavassa järjestyksessä: 1) informaatioverkostojen pääaineopiskelijat, 2) Aallon muut opiskelijat.