Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija on kerrannut lukion fysiikan klassista mekaniikkaa käsittelevät kurssit sekä harjoitellut näihin kursseihin liittyviä laskutehtäviä ja laskurutiinia. Opiskelija on valmis osallistumaan kurssille ELEC-A3110 Mekaniikka tai vastaaville yliopistotasoiselle klassista mekaniikkaa käsittelevälle fysiikan peruskurssille.

Laajuus: 1

Aikataulu: 15.08.2021 - 26.09.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Raasakka, Markku Sopanen, Tuula Noponen, Mika Nupponen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lukion fysiikan kurssit (OPS 2015)

  • FY1 (Fysiikka luonnontieteenä)
  • FY4 (Voima ja liike)
  • FY5 (Jaksollinen liike ja aallot)

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Online-kurssi. Suoritetaan itsenäisesti verkossa tekemällä laskutehtäviä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää laskutehtävien tekemistä riittävässä laajuudessa, yksityiskohdat julkaistaan online-kurssin sisällä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi suoritetaan itsenäisesti online-kurssina. Kurssi on mitoitettu siten, että sen suorittaminen vaatii noin 27 h työtä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Verkkomateriaali, sisältöä vastaavat lukion fysiikan oppikirjat.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suorittamiseen ja opintosuorituksen saamiseen tarvittavat ohjeet löytyvät kurssin työtilasta.

  Kurssi on suunnattu ensisijaisesti uusille kandidaattiopiskelijoille ja asepalveluksesta tms. poissaolosta palaaville kandidaattiopiskelijoille.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kesä

  2021-2022 Kesä

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A3101

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Weboodi tai hyväksymiskirjeen mukana toimitettu rekisteröitymiskoodi.