Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiaan ja ominaisuuksiaan kuvantekijänä
- kokeilla ja yhdistää erilaisia tekniikoita ilmaistakseen visuaalisia ideoita
- suunnitella ja toteuttaa visualisointeja eri viestintäalustoille
- keskustella sekä tehdä tulkintoja kuvista ja kuvantekemisestä

Laajuus: 9

Aikataulu: 02.11.2021 - 10.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin vastuuopettaja Penni Osipow (penni.osipow@aalto.fi) p. 050 5053675

Serigrafia: Robin Ellis (robin.ellis@aalto.fi) ja pajamestari Pia Parjanen-Aaltonen (pia.parjanen@aalto.fi)

Työpajaviikko: Erika Kallasmaa (erika.kallasmaa@aalto.fi)

Teoria: Johanna Bruun (johanna.bruun@aalto.fi)

Ohjelmistot: Sampo Korkeila (sampo.korkeila@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Oman kuvallisen ilmaisun kehittäminen
  - Visuaalinen havainnointi, luonnostelu ja ideointi; luonnoskirjatyöskentely
  - Kuvantekemisen tekniikat analogisesta digitaaliseen: piirustus, maalaus, kollaasi, grafiikka
  - Visualisointien suunnittelu ja toteutus eri viestintäalustoille
  - Kuvakielen perusteita ja teoriaa

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  1. Työprosessi, aktiivinen osallistuminen, ryhmätyöskentely, vastuu omasta osuudesta.

  2. Oppimispäiväkirja ladataan omaan portfolioon. 

  3. Kurssipalautteeseen vastaaminen.

  Oppimispäiväkirjan ohje:

  A. Tallenna portfolioon ainakin kerran viikossa työvaiheitasi kuvin ja lyhyin tekstein (esimerkiksi screen shotit, valokuvat prosessista, luonnokset, valmiit työt). Lisää kaikkiin kuviin kuvateksti.

  B. Kuvaile lyhyesti kurssiviikon tapahtumat: mitä opit ja oivalsit, missä onnistuit ja mikä meni pieleen.

  C. Lähetä kurssin lopussa kurssin vastuuopettajalle linkki portfolioosi.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
  Kontaktiopetus: 114 h
  Itsenäinen työskentely: 129 h 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  TYÖSKENTELYMATERIAALIT  viikolle 45

  • museokortti, jos omistat sellaisen
  • valkoista ja mustaa A4-paperia, valkoista A3- paperia + luonnoskirja 
  • mustia rasvaliituja, mustia tusseja, pehmeitä lyijykyniä + mitä tahansa mustia piirtovälineitä    
  • mustetta iso pullo + kuppi/kulho työskentelyyn    
  • paksuin mahdollinen tasateräinen marker-tussi    
  • erikokoisia ja kärkisiä pensseleitä 
  • sakset    
  • liimapuikko  
  • rätti tai sieni (tai käsipaperia) 

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi toteutetaan: 5.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1051

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodissa

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Viikko 44: aloitus ja teoria 

  Opettajat Johanna Bruun ja Penni


  Ti 2.11. klo 13.15–15 Metallimiehenkujan ateljee, grafiikanpajan yläkerta. Luokat R027301 a ja b

  Kurssin esittely ja aikataulu. Tehtävä seuraavaksi päiväksi. Iltapäivä itsenäistä työskentelyä.

   

  Ke 3.11. klo 9.15–12 kandistudio. 
  Luento + tehtävä seuraavaksi päiväksi. 

   

  To 4.11. 9.15–17 kandistudio. 
  Luento ja ryhmätyöskentely.

  Vieraana Kiia Beilinson. 
  Tehtäväksi essee, palautus 22.11. 


  Pe 5.11. Huom. poikkeuksellisesti perjantaina itsenäinen työskentely
  Esseen kirjoittaminen. 

   

   

  Viikko 45: työpajaviikko

  Opettajat Erika Kallasmaa ja Penni

   
  Ma 8.11. klo 9.15–17 Huom. poikkeuksellisesti maanantaina lähiopetus. Kandistudio.

  Työpajatyöskentely alkaa. 

  Vieraana Aliina Kauranne.  

   

  Ti 9.11. klo 13.00–15 Kupungin Talvipuutarha, Hammarskjöldintie 1 A. 

  Aamulla itsenäinen luonnoskirjatyöskentely. 

   

  Ke 10.11. Klo 10–12 Luonnontieteellinen museo,  Pohjoinen Rautatiekatu 13.

   

  To 11.11. Klo 9.15–17 kandistudio  

   

  Pe 12.11. klo 9.15–17 kandistudio 

   

  Viikko 46: digitaalinen työskentely (Photoshop ja Illustrator)

  Opettaja Sampo Korkeila


  Ma 15.11. kandistudio varattu itsenäiseen työskentelyyn. Penni paikalla klo 9.15–12. 

  Serigrafiaoriginaalin työstö.

   

  Ti 16.11. klo 9.15–17 huom. koko päivä lähiopetusta. Otakaari 1 mac-luokka. 

   

  Ke 17.11. klo 9.15–12 Väreen mac-luokka R028F001

   

  To 18.11. klo 9.15–17 Väreen mac-luokka R028F001

   

  Pe 19.11 klo 9.15–17 Printlab tai R028F001. Mahdollisesti iltapäivä vapaa.

   

   

  Viikko 47: serigrafia ja itsenäinen kuvitustyö

  Opettajat Robin Ellis & Pia Parjanen

   

  Ma 22.11. Itsenäinen työ. Esseen palautus

   

  Ti 23.11. Klo 9.15–17 huom. koko päivä lähiopetusta. Grafiikanpaja pienryhmissä

   

  Ke 24.11. Klo 9.15– 12 grafiikanpaja pienryhmissä

   

  To 25.11. Klo 9.15–17 grafiikanpaja pienryhmissä

   

  Pe 26.11. Klo 9.15–17 kandistudio

  Kuvituspäivä

  Vierailijat Saara Obele ja Sanni Wessman 

   

   

  Viikko 48 Serigrafia ja kuvitus

  Opettajat Robin Ellis & Pia Parjanen

   

  Ma 29.11. klo 9.15–15 kandistudio. Oman praktiikan paikantaminen

  Portfoliopäivä

   

  Ti 30.11. Klo 9.15–17 huom. koko päivä lähiopetusta. Grafiikanpaja pienryhmissä

   

  Ke 1.12. Klo 9.15– 12 grafiikanpaja pienryhmissä

   

  To. 2.12. Klo 9.15–17 grafiikanpaja pienryhmissä

   

  Pe 3.12. Klo 9.15–17 grafiikanpaja pienryhmissä

   

   

  Viikko 49: serigrafia ja kurssin päätösviikko

   

  Ma 6.12. Itsenäisyyspäivä

   

  Ti 7.12. klo 9.15–17 grafiikanpajatyöskentely ja loppupresentaatioiden teko

   

  Ke 8.12.  9.15– 12 grafiikanpajatyöskentely ja loppupresentaatioiden teko

   

  To 9.12. klo 9.15–17 grafiikanpajatyöskentely ja loppupresentaatioiden teko

   

  Pe 10.12. klo 9.15–17 kandistudio
  Loppupresentaatiot ja palautekeskustelu