Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan tämän kurssin opiskelija osaa
- arvioida työn merkitystä oman elämänsä kokonaisuudessa
- huoltaa ja ylläpitää tärkeintä työvälinettään itseään
- hyödyntää tekijänoikeuksiaan mahdollisimman laajasti
- tunnistaa ja soveltaa sopimusten peruskäsitteitä
- löytää uusia, inspiroivia tapoja soveltaa ammattitaitoaan
- tunnistaa erilaisia ammatillisia mahdollisuuksia
- paikantaa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja kirjoittaa apurahahakemuksen
- projektityön, neuvottelun ja hinnoittelun perusteet

Laajuus: 3

Aikataulu: 14.09.2021 - 07.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Penni Osipow, Päivi Häikiö

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Päivi Häikiö

paivi.haikio@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Elämän- ja projektinhallinnan perusteet
  - Keho työvälineenä
  - Tekijänoikeudet ja sopimukset
  - Raha: erilaiset rahoitusmahdollisuudet, apurahajärjestelmä, laskutusperiaatteet, verotus ja sosiaaliturva
  - Neuvottelu, presentointi ja myynti
  - Ammattitaidon ja taitopaletin kehittäminen 
  - erilaiset suunnittelijat ja ammatti-identiteetti 

 • koskee tätä kurssikertaa

  Aikataulu löytyy kussin etusivulta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää kurssitehtävän palautusta määräaikaan mennessä ja 80 % läsnäoloa luennoilla. Korkeintaan yhden luentokerran voi korvata erillisellä esseellä. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijan työtä yhteensä 81 h, josta
  Kontaktiopetus 36 h
  Itsenäinen työskentely 45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Jokinen Heikki, Graafikon tuoreet eväät: mitä jokaisen graafisen suunnittelijan, kuvittajan ja sarjakuvantekijän tulisi tietää. Helsinki: Grafia, 2009. Pokkinen Lottaliina, Artisti maksaa. Neuvotteluopas luoville aloille. Helsinki: Nemo, 2017

 • koskee tätä kurssikertaa

  Muutos oppimateriaalissa:

  Jokinen Heikki, Graafikon tuoreet eväät: mitä jokaisen graafisen suunnittelijan, kuvittajan ja sarjakuvantekijän tulisi tietää. Helsinki: Grafia, 2009.

  Tästä teoksesta on juuri ilmestynyt uusi tarkennettu ja täydennetty painos, joka korvaa siis kurssimateriaalina Graafikon tuoreet eväät -kirjan. Uusi painos: Heikki Jokinen: Työnä kuva. Visuaalisen viestinnän tekijän opas. Grafia. 2021.Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi toteutetaan: 5.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1072

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodissa

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.