Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt aitojen materiaalien käsittelyn kautta voimien vaikutuksiin arkkitehtuurissa ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteisiin sekä niiden arkkitehtonisiin ominaisuuksiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.11.2021 - 17.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Elina Koivisto, Kimmo Lintula, Niko Sirola, Mikko Summanen, Simon Mahringer, Heikki Ruoho

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin pääasiallinen infokanava on kurssin Mycourses-tila. 

Lisätiedot ja henkilökohtaiset järjestelyt: elina.2.koivisto@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Johdanto seuraaviin teemoihin: Luonnonvoimien vaikutukset arkkitehtuuriin. Kantavat rakenteet ja liitokset. Materiaalivalintojen perusteet. Kestävä rakentaminen. 

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  Aikataulut ja sisällöt tarkentuvat kurssin Mycourses-tilaan.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssiarvosana määräytyy harjoitustöiden arvostelun mukaan. Harjoitustöistä saa arvosanan sekä suullisen palautteen palautetilaisuudessa. Harjoitustyöt ja kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

   

  Maisema-arkkitehtiopiskelijoille pakollista 2op = Tehtävä 2

  Arkkitehtiopiskelijoille pakollista 4op = Luennot + Teht 1a + Teht 2

  Sisustusarkkitehtiopiskelijoille pakollista 5op = Luennot + Teht 1b + Teht 2

  Maisema-arkkitehtiopiskelijat voivat tehdä kurssin halutessaan myös 4op laajuisena.

   

  Luennot 12h + reflektio 15h = 1op

  Tehtävä 1a = 27h = 18h kontaktiopetus, 9h itsenäinen työ = 1op

  Tehtävä 1b = 54h = 24h kontaktiopetus, 30h itsenäinen työ = 2op

  Tehtävä 2 = 54h = 24h kontaktiopetus, 30h itsenäinen työ = 2op

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Materiaali annetaan kurssin aikana

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kts. Mycourses

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kts. Mycourses