Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija saa perusvalmiudet valmistella, toteuttaa ja perustella monialaista pedagogista, taiteellista ja tutkivaa toimintaa, joka perustuu kehollisiin käytäntöihin ja harjoitteisiin. Opiskelija tunnistaa, jäsentää ja arvioi taidepedagogisen toiminnan keskeisiä kehollisia praktiikoita ja niiden merkityksiä. Opiskelija luo yhteisten harjoitteiden, keskustelujen, vierailuiden sekä sekä kirjallisen työskentelyn kautta tutkivan suhteen kokemuksellisuuteen sekä kehollisiin taitoihin, tottumuksiin niin itsessä, yhteisössä kuin kulttuurissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2022 - 16.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Taneli Tuovinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla tarkastellaan taidepedagogisen toiminnan kehollisia praktiikoita harjoitteiden ja keskustelun kautta niin ohjaajan, ohjattavan kuin ryhmän näkökulmista. Kurssilla oppisisältönä ovat perusvalmiudet kehollisiin käytäntöihin perustuvan taideopetuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Lisäksi opiskelija oppii tarkastelemaan kriittisesti kehollisuutta koskevaa keskustelua ja käsitteistöä, kuten kokemus, aistisuus, havainto, liike, kosketus, tottumus, läsnäolo, empatia, tekniikka, harjoittaminen ja taito. Tarkastelussa painottuu kehollisten merkitysten monialaisuus ja yhteys arvovalintoihin eri elämän alueilla kuten arjessa, nykytaiteessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Toteutus: Kontaktiopetus 50h
  itsenäinen työskentely / ryhmätyö 77h

   

  Työmuodot: Yhteistoiminnalliset harjoitukset, keskustelut, vierailut, itsenäiset tehtävät, kurssilla annettavaan kirjallisuuteen tutustuminen, kurssin MC-sivuilla tapahtuva reflektiokeskustelu.

   

  Arvosteluperusteet:
  Aktiivisuus ja osallisuus yhteisessä toiminnassa sekä annettujen tehtävien suorittaminen

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Jaetaan kurssin aikana.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Minimi osallistujamäärä 8 opiskelijaa.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-IV

  2021-2022 Kevät III-IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1158

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

   

  Kurssi vaatii toteutuakseen vähintään 8 osallistujaa. Etusijalla opiskelijat joiden opintoihin kurssi kuuluu pakollisena BA opintojen 3. vuonna.