Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kevyt kosketus venäjän kieleen. Kurssin suoritettuasi pystyt lukemaan venäjäksi kirjoitettua tekstiä (myös kaunokirjaimin), tutustut venäjän kielelle luontaiseen intonaatioon, osaat käyttää joitakin keskeisimpiä kohteliaisuusfraaseja ja tunnet pääosan peruslukusanoista.

Laajuus: 1

Aikataulu: 01.11.2021 - 12.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Venäjän kielen kirjaimet ja äänteet, intonaatio, kohteliaisuusfraasit, kysymyssanat ja lukusanat

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itseopiskelukurssi
  Verkkokurssi
  Arviointi perustuu yhdistettyyn kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Verkkotyöskentely 25 h
  2. Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti 2 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Verkkomateriaali

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville.

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I, Syksy II, Kevät III, Kevät IV, Kevät V

  2021-2022 Syksy I, Syksy II, Kevät III, Kevät IV, Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8501

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi tai ota yhteyttä vastuuopettajaan.