Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kevyt kosketus venäjän kieleen. Kurssin suoritettuasi pystyt lukemaan venäjäksi kirjoitettua tekstiä (myös kaunokirjaimin), tutustut venäjän kielelle luontaiseen intonaatioon, osaat käyttää joitakin keskeisimpiä kohteliaisuusfraaseja ja tunnet pääosan peruslukusanoista.

Laajuus: 1

Aikataulu: 28.02.2022 - 10.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Venäjän kielen kirjaimet ja äänteet, intonaatio, kohteliaisuusfraasit, kysymyssanat ja lukusanat

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itseopiskelukurssi
  Verkkokurssi
  Arviointi perustuu yhdistettyyn kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Verkkotyöskentely 25 h
  2. Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti 2 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2022-2023 Syksy II
  2022-2023 Kevät III
  2022-2023 Kevät IV
  2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Syksy I
  2023-2024 Syksy II
  2023-2024 Kevät III
  2023-2024 Kevät IV
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi), tarvittaessa ota yhteyttä vastuuopettajaan.