Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi palautat muistiin Venäjä 1 ja Venäjä 2 -kurssien sisällön.
Harjoittelet perussanastoa ja -kommunikatiivisia tilanteita, jotka tulevat vastaan työ- ja arkielämässä, ymmärrät tuttuihin aihepiireihin liittyvien tekstien keskeisen sisällön ja kykenet kirjoittamaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Laajuus: 2

Aikataulu: 16.01.2022 - 10.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Venäjä 1 ja Venäjä 2 -kurssien keskeiset osa-alueet, työ- ja arkielämään liittyvät viestintätilanteet, venäläinen tapakulttuuri

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointi perustuu kurssin aikana suoritettuihin kirjallisiin tehtäviin ja yhdistettyyn kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen työskentelyn osuus (mm. verkossa) 50 h ja pienryhmäopetus tarvittaessa 4 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi), tarvittaessa ota yhteyttä vastuuopettajaan.