Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi osaat toimia erilaisissa liiketoimintaan liittyvissä tilanteissa ja esitellä tuotteita ja palveluja. Pystyt osallistumaan keskusteluihin, jotka koskevat palvelujen laatua ja liiketoiminnan kehittämistä. Olet vahvistanut asiakielessä käytettävien rakenteiden hallintaa ja kirjallisen liikeviestinnän taitojasi. Pystyt toimimaan venäläisessä liikealan toimintaympäristössä asianmukaisesti ja kulttuurieroja huomioiden.

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.03.2022 - 07.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): C1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment:

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Liike-elämään liittyviä viestintätilanteita ja niihin kuuluvaa maantuntemus- ja tapakulttuuritietoutta.
  Kirjalliselle viestinnälle ominaisia rakenteita.
  Erityyppisiä talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä ajankohtaisia tekstejä.
  Kuullunymmärtämistä ja aitojen tilanteiden mallintamista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallisten tehtävien suorittaminen. Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti tai projektitehtävä. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Lähiopetus: luennot 36 h

  2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen) 3 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : venäjä

  Opetusperiodi : 2022-2023 Ei opetusta
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi), tarvittaessa ota yhteyttä vastuuopettajaan. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.