Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa valmiudet ymmärtää miten poliittiset päätökset ja toimenpiteet ohjaavat urbaanien asuinympäristöjen suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kokonaisvaltainen näkemys asuntorakentamisen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja arkkitehdin erilaisista rooleista erilaisissa asuntorakentamishankkeissa. 

Laajuus: 3

Aikataulu: 15.09.2021 - 27.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Johanna Lilius

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi keskittyy asumiseen ja sen taustalla vaikuttaviin asuntopoliittisiin prosesseihin. Aihetta lähestytään arkkitehtuurin ja arkkitehdin ammatin näkökulmasta.

  Luentojen mahdollisia aiheita ovat mm.

  • asuminen valtakunnan politiikassa ja kuntapolitiikassa
  • asumisen hinta ja siihen vaikuttavat tekijät
  • erilaiset asumismuodot
  • uudet rakennuttamisen tavat ja yhteisöasuminen
  • rakennuttajien ja arkkitehtien yhteistyö

  Kurssin sisältöä kehitetään vuosittain. Ajantasainen tieto löytyy MyCoursesta. 

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työmuotona on luennoille osallistuminen ja harjoitustyö (yksilö/pari/ryhmätyö). Arviointi (hylätty/hyväksytty) perustuu harjoitustyöhön. Arvosteluperusteena on tehtävänannossa osoitettujen ohjeiden noudattaminen.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Kontaktiopetus: 6 x 1,5h = 9 h
  • Pari/ryhmätyö: 72 h
  • Kokonaistyömäärä: 81 h

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  • Kontaktiopetus: 7 x 3h = 21
  • Pari/ryhmätyö50 h
  • Luentoryhmät 10
  • Kokonaistyömäärä: 81 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  MyCourses

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja