Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi on jatkoa kurssille TU-C2050 Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen ja sen tarkoituksena on täydentää ja mahdollistaa yhteenveto vapaaehtoistoiminnan vastuutehtävän kokemuksista. Kurssin jälkeen opiskelijalla on täydentynyt käsitys itsestä johtajana ja vaikuttajana sekä omasta jatkopolustaan vaikuttajana kehittymisessä. Tavoitteena on syventää opiskelijan reflektiivistä osaamista ja kriittistä oman kokemuksen ja vuorovaikutteisuuden tarkastelua. Kurssin jälkeen opiskelijalla on vahvistunut kyky tietoiseen johtamiskokemuksista oppimiseen, erilaisten sosiaalisten vaikuttamistilanteiden arviointiin sekä oman toiminnan tarkoituksenmukaiseen sovittamiseen niihin.  

tukea osallistujaa omassa meneillään olevassa vapaaehtoistoiminnan johtamiseen liittyvässä vastuutehtävässä menestymisessä sekä tehtävän synnyttämistä kokemuksista oppimisessa. Kurssin jälkeen opiskelijalla on vahvistunut käsitys vapaaehtoistoiminnan johtamisen ja vuorovaikutteisuuden vaatimuksista. Hänellä on kyky rakentaa toimivia yhteistyösuhteita eri osapuolien kanssa ja kesken, hallita omaa ajankäyttöön ja johtaa itseään paremmin. Hän on harjaantunut omien kokemusten reflektiivisessä käsittelyssä sekä kokemuksista oppimisessa. Kurssin myötä opiskelijalla on jäsentynyt käsitys omista johtamisperiaatteistaan ja niiden soveltamisesta omassa meneillään olevassa johtamistehtävässä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 09.12.2021 - 14.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Ylitalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin sisältönä on reflektiivisen ja oppivan omien kokemusten tarkastelutavan syventäminen sekä dialogisen vuorovaikutuksen ja suhteisuuden tarkentaminen kurssiparin ensimmäisestä osasta. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento-osallistuminen tai korvaavat tehtävät, henkilökohtainen essee, vertaistyöskentelyn raportointi

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento/työpajatyöskentely 6 tuntia, vertaisryhmätyöskentely 2 tuntia, yksilöllistä työskentelyä 46 tuntia

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin oppimistavoitteita palvelevat tieteelliset ja käytännölliset artikkelit ja tekstit

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-C2060

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Weboodi