Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelijat esittelevät työnsä kritiikkitilaisuuksissa, joissa he oppivat ilmaisemaan omia ideoitaan ja käsittelemään kanssaopiskelijoidensa ideoita.
 • Opiskelija saa omaperäisen taideteoksen käsitteellistämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen vaadittavat taidot.
 • Opiskelija oppii taiteen tekemisen tekniikoita oman luovan työnsä tueksi.
 • Opiskelijalle kehittyy ymmärrys sekä tilallisesta että ajallisesta visuaalisesta hahmottamisesta ja sen osatekijöistä kuten viivasta, väristä, perspektiivistä ja valosta.
 • Opiskelijalle kehittyy hyvä peruskäsitys nykytaiteesta ja hän oppii näkemään sen yhteyksiä aiempiin taideperinteisiin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.11.2021 - 07.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sakari Tervo, Tuula Jääskeläinen, Marja Nurminen, Inka Nieminen, Antti Arkoma, Tapper, Kati Lehtonen, Ilmari Gryta, Antti-Ville Reinikainen, Antti Tanttu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):


Kurssin opettajat:

RYHMÄ 1
Marja Nurminen & Inka Nieminen
marja.nurminen@aalto.fi / inka.nieminen@aalto.fi

RYHMÄ 2
Kati Lehtonen & Ilmari Gryta
kati.t.lehtonen@aalto.fi / ilmari.gryta@aalto.fi

RYHMÄ 3
Antti Arkoma & Nora Tapper
antti.arkoma@aalto.fi / nora.tapper@aalto.fi

RYHMÄ 4
Antti-Ville Reinikainen & Antti Tanttu
antti-ville.reinikainen@aalto.fi / antti.tanttu@aalto.fi

----

Työpajamestari:
Maria Mastola, +358 50 476 0434
maria.mastola@aalto.fi

Kurssin vastuuopettaja:
Sakari Tervo, sakari.m.tervo@aalto.fi
+358 50 465 7051

Hallintohenkilö:
Tuula Jääskeläinen

tuula.jaaskelainen@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Studio A:n keskeinen sisältö on kehittää opiskelijan suhdetta omaan taiteen tekemiseensä. Avainasemassa kurssilla on "minä". Opiskelija keskittyy kokoamaan itselleen erilaisia taiteen tekemisen avulla saatavia taitoja. Kaksi- ja kolmiulotteista, sekä ajallista hahmottamista kehitetään erilaisissa lyhyissä harjoituksissa havaitsemisen, kokemuksen ja muistin pohjalta. Tutun vierelle tuodaan myös kyseenalaistava näkökulma. Tällä haastetaan opiskelijaa pohtimaan nykytaidetta suhteessa taiteen perinteisiin käytäntöihin.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi toteutetaan lähiopetuksena kampuksella vallitsevia koronarajoituksia noudattaen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Havaitsemiseen, kokemukseen ja muistiin perustuvat harjoitukset. Opettajan antamat tehtävät. Näyttelykäynnit. Tehtävälähtöinen ohjattu työskentely, kritiikki- ja keskustelutilaisuudet. Harjoitustöissä vaihtelevat tekniikat (yksilö- ja ryhmätyöt).

  Arvosteluperusteet: Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen, aktiivinen osallistuminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

 • koskee tätä kurssikertaa

    • Opetus perustuu harjoitustöihin ja kritiikkeihin. Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen, taidolliseen ja tiedolliseen edistymiseen sekä kykyyn ilmaista oppimaansa.
    • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla ja annettujen tehtävien suorittamista opettajan antamaan määräaikaan mennessä.
    • Sairaudesta tai muusta vakavasta syystä johtuvasta poissaolosta pyydetään
     sähköpostitse ilmoittamaan ensisijaisesti sille opettajalle, jonka tunneilta on poissa (tai jos tämä ei ole tavoitettavissa kurssin vastuuopettajalle).
    • Jos olet sairaana, tee omalle ryhmällesi osoitettu korvaava tehtävä sille päivälle.

  HUOM: Turvallinen työskentely kampuksella edellyttää sitä, että noudatamme sovittuja ohjeita ja rajoituksia. Kampukselle saa tulla vain oireettomana, ja huolellinen käsihygienia ja turvaetäisyyksistä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Koronatestiin on syytä mennä vallitsevien suositusten mukaisesti.

   

  Opintojen hyväksiluku

  Taidejakso on mahdollista saada korvattua kokonaan tai osittain toisessa yliopistossa tai korkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla. 

  Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja sitä, että opinnot ovat saman tasoisia kuin korvattavat opinnot. Korvaamisessa kurssin tulee täyttää korvattavan kurssin osaamistavoitteet ja pääsääntöisesti olla laajuudeltaan vastaava tai laajempi kuin korvattava kurssi.

  Tutkintoihin voidaan hyväksilukea enintään yhtä vanhoja opintoja tai muulla tavoin osoitettua osaamista, kuin mikä on kyseisen Aalto-yliopiston tutkinnon opintosuorituksille määritelty voimassaoloaika (määritellään tutkintosäännössä: alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voi kuulua enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia tai opintokokonaisuuksia).

  Tarkemmat ohjeet Intossa: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328438

  Hyväksilukua haetaan koulutusohjelman suunnittelijan kanssa ja sen vahvistaa vastuuopettaja.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  48 h kontaktiopetusta ja 33 h itsenäistä työskentelyä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  48 h tuntia lähiopetusta
  33 h itsenäinen tehtävä


PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  ,Syksy II,Kevät III,Kevät V

  2021-2022 Syksy I

  ,Syksy II,Kevät III,Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0115

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi.

  Etusijalla opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle.

  Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään on 15 opiskelijaa

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Opetuspäivät:

  MA 1.11. / TI 2.11. / TI 9.11. / TI 16.11. / TI 23.11. / TI 30.11. / TI 7.12.