Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä yhteiskunnallisen viestinnän kentän ja erilaiset toimijat
- sijoittaa vaikuttamisviestinnän muuhun yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kehitykseen
- soveltaa luovan ongelmanratkaisun menetelmiä ja suunnittelumetodeja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja viestinnän suunnitteluun
- kehystää konseptointi- ja muotoiluratkaisut myös teorialähtöisesti
- tuottaa eri yleisöt huomioivia viestintäkonsepteja
- tunnistaa suunnittelijan roolit ja vastuut

Laajuus: 9

Aikataulu: 02.03.2022 - 20.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tarja Nieminen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vaikuttamisviestintä kansalais- ja designaktivismin näkökulmasta: osallistaminen ja aktivismi. Visuaalinen viestintä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinona. Verkostojen käyttö ja yhteistyö alan toimijoiden kanssa
  myös kansainvälisessä ja monikulttuurisessa kontekstissa. Mainonnan ja viestinnän sääntely.

  Lukuvuonna 2020-21 kurssin on osin integroitu kurssiin LCA-1012 Integrated Written Skills.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
  Kontaktiopetus: 90 h
  Itsenäinen työskentely: 153 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi toteutetaan: 5.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV

  2021-2022 Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1065

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodissa

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineen opiskelijat 18 paikkaa
  2. BA in Design -opiskelijat vähintään 3 opiskelijaa
  3. Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineen vaihto-opiskelijat
  4. Muut opiskelijat jos kurssille mahtuu