Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa     1.     Kuvata oman työnsä jatkumona alan aiempaan kehitykseen ja ymmärtää, miten perinteitä voi hyödyntää tulevaisuuden tekemiseen.   2.     Tuntee suunnittelualojen keskisimmät työelämätaidot ja osa kartoittaa potentiaalisia työympäristöjä   3.     Organisoida työnsä onlineportfolion tai websivun muodossa

Laajuus: 3

Aikataulu: 11.01.2022 - 22.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pirjo Kääriäinen, Heidi Paavilainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Parhaiten kurssin opettajat tavoittaa sähköpostitse.

Pirjo Kääriäinen (pirjo.kaariainen@aalto.fi)
Heidi Paavilainen (heidi.paavilainen@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

    Kurssin aiheina ovat suomalaisen muotoilun ammatin historia ja nykypäivä, ilmiöt ja vaikuttajat, sekä opiskelijan oma ammatillinen toiminta muotoilun kentällä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin ammatin historiaa käsittelevä osuus on käytännössä kokonaan siirretty muille kursseille, vaikka voi tietysti tulla esiin keskusteluissa. Kurssin sisällön runkona toimii oman portfolion luonnostelu, johon liittyen käsitellään portfolion piirteitä ja muutenkin lähinnnä työllistymiseen ja suunnittelijan työelämätaitoihin liittyviä asioita.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  80% läsnäolo, harjoitustehtävät

 • koskee tätä kurssikertaa

  HUOM! KURSSI ON KOKONAAN ETÄNÄ. Kurssin aikana tehdään kevyitä, portfolion tekoa edistäviä viikkotehtäviä, jotka arvoidaan hyv.-hyl. asteikolla. Varsinaisena kurssitehtävänä on laatia oman portfolion luonnos. Portfolio arvioidaan 0-5 asteikolla. Koska kurssin aiheena ovat työllistyminen ja työelämätaidot, aikataulujen noudattaminen ja esimerkiksi tehtävien ajoissa palauttaminen ovat poikkeuksellisen tärkeässä roolissa: myöhästymiset vaikuttavat arvosanaan. Kurssista saatava arvosana on siten portfolion arvosana miinus mahdolliset myöhästymiset. Poikkeuksellisen aktiivinen osallistuminen keskusteluun voi vaikuttaa arvosanaan positiivisesti. Arviointi edellyttää 80% läsnäoloa tapaamisissa (tiistait 9:15-12).

  Portfolion arviointimatriisi jaetaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • 81h kokonaistyöaika, josta
  • 20h lähiopetus
  • 44h itsenäinen työskentely
  • 16h sisäistäminen ja itsearviointi
  • 1h kurssipalautteen antaminen

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3028

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  HUOMAA, ETTÄ KURSSI ON KOKONAAN ETÄNÄ.

  Ohjelman aikataulu toteutuu sellaisenaan, mutta vierailijoiden osuudet voivat vaihtaa paikkaa tai vaihtua.

  11.1. 9:15-12 Kurssin esittely. Intro portfolioon. Uramuotoilu (Kirsi LaPointe) + viikkotehtävä

  18.1. 9:15-12 Oman osaamisen hahmottaminen (vierailija TBC) + viikkotehtävä

  25.1. 9:15-12 Portfolion tyyli ja visuaalisuus (vierailijat TBC) + viikkotehtävä

  1.2. 9:15-12 Oman osaamisen esittäminen (vierailijat TBC) + viikkotehtävä

  8.2. 9:15-12 Ammatilliset mahdollisuudet ja verkostot (Katja Soini, vierailija TBC) + viikkotehtävä

  15.2. 9:15-12 Ammatilliset käytänteet: Portfolio työnhaussa (Matti Parviainen, Columbia Road), (vierailija TBC) + viikkotehtävä

  22.2. 9:15-12 Yhteinen katselmus