Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi

- ymmärrät yksinkertaisia ranskankielisiä arki- ja työelämän viestintätilanteita. Tunnistat esimerkiksi usein ympärilläsi käytävän keskustelun aihepiirin.

- tunnet jonkin verran työelämän perusterminologiaa. Osaat esitellä yrityksen tai toimialan pääpiirteittäin suullisesti ja kirjallisesti.

- osaat keskustella monista itsellesi tärkeistä asioista yhteistyössä puhekumppanisi kanssa.

- ymmärrät pääasiat lyhyehköistä arki- ja työelämän teksteistä.

- olet tutustunut ranskankielisiin maihin ja alueisiin ja tunnistat niiden kulttuurisia erityispiirteitä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 19.04.2022 - 24.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Päivi Lehto-Peura, David Erent

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla kerrataan ja täydennetään aikaisemmin opittuja kielen rakenteita, kuten menneen ajan sekä tulevaisuuden ilmaisuja. Lisäksi harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita sekä jatketaan perehtymistä ranskankielisten maiden kulttuuriin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 36 t, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %) Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

  2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (20 %)

  3. Suullinen koe ja/tai suulliset tehtävät (20 %)

  4. Kirjallinen tentti (50 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - kontaktiopetus 36 h

  - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Objectif express 1 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN 9782011560070 tai digitaalinen versio ISBN 9782017139799

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2022-2023 Kevät III
  2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Syksy I
  2023-2024 Kevät III
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi). Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä tunnilla.