Opinnäytteet - Theses -työtila on nimetty henkilölle, joka ohjaa tai valvoo opinnäytteitä eri tutkintotasoilla ja toimii työtilassa opettajan roolissa. Opiskelijat lähettävät opinnäyteluonnoksiaan kommentoitavaksi hänelle tämän työtilan kautta. Palautuksen yhteydessä syntyy Turnitin-yhtäläisyysraportti, jota käyttäen opiskelija ja opettaja voivat tarkistaa, onko lähteiden hyödyntämisessä noudatettu hyvän tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä. Työtilan opettaja voi kommentoida työtä sekä palautuksen yhteyteen että esimerkiksi suullisesti tapaamisessa.

Opiskelija voi käyttää työtilaa myös itsenäisesti saadakseen Turnitin-yhtäläisyysraportin kirjoituksestaan. Tarvittaessa työtilan opettaja voi auttaa raportin tulkinnassa.

Jos opinnäytteen versioita on neuvottu palauttamaan jonkin toisen opettajajohtoisen työtilan Turnitin -aktiviteettiin (esim. kandidaatintyön opinnäyteseminaarissa), käytetään ensisijaisesti sitä.