Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija

1. osaa rakentaa matemaattisen mallin yksinkertaiselle fysikaaliselle systeemille käyttäen differentiaaliyhtälöitä sopivassa koordinaatistossa

2. osaa soveltaa yksi- ja kolmiulotteiseen liikkeeseen liittyviä käsitteitä

3. tuntee pyörimisliikkeeseen liittyvät käsitteet

4. osaa ratkaista vaimenevan harmonisen värähtelijän aikakehityksen

5. tuntee jaksolliseen liikkeeseen liittyvät käsitteet

6. osaa piirtää kuvaajan annetusta numeerisesta datasta ja tehdä yksinkertaisia käyräsovituksia

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.09.2022 - 14.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jami Kinnunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Liike, voima, liikemäärä, liike-energia. Pyörimismäärä, pyörimisen energia sekä hitausmomentti. Inertiaaliset- sekä epäinertiaaliset koordinaatistot, näennäisvoimat, Galilein suhteellisuusperiaate sekä Galilein muunnos. Jaksollinen liike, vaimeneva värähtely sekä aaltoliikkeen peruskäsitteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusmuodot: esitehtävät, luennot, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt, loppukoe tai kotitentti.

  Arviointimenetelmät: esitehtävät, laskuharjoitukset, pienryhmätyöt ja loppukoe tai kotitentti kurssin osasuorituksena.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  48h kontaktiopetusta

  70h itsenäistä opiskelua

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Opetukseen ilmoittaudutaan Sisussa (sisu.aalto.fi).