Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa kuvailla äänen- ja puheenkäsittelyn keskeisiä ilmiöitä, menetelmiä ja sovelluksia. Hän osaa soveltaa niitä ja signaalinkäsittelyn perustyökaluja äänen- ja puheenkäsittelyn algoritmien toteuttamiseen.
Opiskelija osaa soveltaa reaaliaikaohjelmoinnin perusteita äänen- ja puheenkäsittelyyn liittyvissä toteutuksissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.09.2022 - 05.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Vesa Välimäki, Tom Bäckström, Paavo Alku, Mikko Kurimo, Jon Fagerström

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Äänen- ja puheenkäsittelyn menetelmiä ja sovelluksia, kuten digitaaliset suodattimet ja oskillaattorit, tilaääni ja binauraalinen audiotekniikka. Puheentuottomekanismin toiminta ja puhesignaalin pääominaisuudet, puheanalyysin ja puheen piirteistyksen perusteet,  puheteknologian pääalueet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, ohjatut harjoitukset ja projektityö.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, ohjatut harjoitukset ja projektityö.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II