Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Osaa geodesian, fotogrammetrian ja laserkeilauksen tiedonkeruun perusteet, vertausjärjestelmät ja georeferoinnin
 • Tuntee sähkömagneettisen säteilyn käyttäytymisen kuvanmuodostuksessa
 • Tuntee eri passiiviset ja aktiiviset kuvantamismenetelmät sekä niiden erilaiset kuvausalustat, kuten satelliitit, lentokoneet, miehittämättömät lennokit, ajoneuvot jne.
 • Ymmärtää ympäristödatan mittausjärjestelmien ja sensoreiden kalibroinnin merkityksen 
 • Osaa muokata ja ehostaa ympäristöstä kerättyä aineistoa 
 • Osaa yhdistää ympäristöaineistoja toisiinsa mm. koordinaatistomuunnosten, karttaprojektioiden ja geoidimallien avulla
 • Osaa käyttää sähkömagneettista säteilyä ympäristön kohteiden visualisointiin ja luokitteluun kaukokartoituksessa
 • Osaa valmistaa kolmiulotteisen mallin yksinkertaisesta ympäristökohteesta tiedonkeruun eri keinoilla
 • Osaa hahmottaa kartoitus- ja tiedonkeruuprosesseja kokonaisuuksina, ja kuinka ne tuottavat ympäristöä tai yhteiskunnan toimintoja kuvaavia malleja 
 • Tiedostaa ympäristön havainnoinnin merkityksen käynnissä olevien elinympäristön, yhteiskunnan toimintojen ja Maan muutosten sekä energian kiertokulun seurannassa

Laajuus: 5

Aikataulu: 26.04.2023 - 09.06.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petri Rönnholm, Maaria Nordman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään teoriassa ja käytännössä 3D tiedonkeruumenetelmiin, kuten geodeettisiin ja fotogrammetrisiin mittauksiin sekä laserkeilaukseen. Lisäksi opitaan ympäristön tilan ja maankäytön kaukokartoitusmenetelmiä, sekä yhteiskunnallisten- ja ihmistoimintojen havainnointia hyödyntäen digitaalisia tiedonkeruumenetelmiä. Instrumenteista käydään läpi passiiviset ja aktiiviset kuvantamismenetelmät sekä niiden erilaiset kuvausalustat, kuten satelliitit, lentokoneet, miehittämättömät lennokit ja ajoneuvot, sekä tyypillisiä sensoreita ja tiedonkeruumenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia mm. ihmisten aktiviteetteja kaupunkitilassa. Kurssilla opitaan myös perusteet erilaisten aineistojen ja instrumenttien georeferoinnista ja siihen liittyvästä reaaliaikaisesta tai jälkilaskennalla tapahtuvasta paikannuksesta ja navigoinnista halutussa vertauskehyksessä. Lisäksi perehdytään sähkömagneettisen säteilyn perusteisiin ja kohteen spektriominaisuuksien hyödyntämiseen kaukokartoituksessa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti ja harjoitukset

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).