Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kiinteistötaloudellisista käsitteistä ja ajattelusta. Opiskelija tuntee kiinteistömarkkinoiden erityispiirteet ja toiminnan, ja ymmärtää arvonmuodostuksen periaatteet. Opiskelija tunnistaa keskeiset kiinteistömarkkinaindikaattorit ja lähteet, ja osaa hyödyntää näitä yksinkertaisissa analyyttisissa tehtävissä. 

Laajuus: 5

Aikataulu: 27.02.2023 - 19.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Oskari Harjunen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Kiinteistöt osana taloutta ja yhteiskuntaa
  • Kiinteistömarkkinoiden erityispiirteet
  • Kiinteistömarkkinoiden toiminta ja sopeutuminen
  • Arvonmuodostus
  • Kiinteistömarkkina-aineistot, paikkatiedot ja analyysi

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kts. kurssiesite

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kts. kurssiesite

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen kurssille Sisun kautta (sisu.aalto.fi).