Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opinnoissa ja työelämässä tarvittavan vuorovaikutusosaamisen kehittyminen: erityisesti esiintymis- ja palautetaitojen kehittyminen.

Laajuus: 1

Aikataulu: 28.10.2022 - 11.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Rinna Toikka, Sanna Franck

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Teemoina esimerkiksi: oman osaamisen ja asiantuntijuuden esiintuominen ja kohdentaminen,  esiintymisjännitys, sekä palaute- ja yleisötaidot. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa kontaktiopetuksessa, aktiivista ja rakentavaa osallistumista harjoituksiin sekä kurssin oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssin työskentelymuotoja ovat keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöskentely, kokemuksellinen oppiminen, esiintymisharjoitukset ja esimerkiksi kirjalliset oppimistehtävät. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 12 h ja oppimistehtävät 15 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kesä
  2023-2024 Syksy I - Kesä

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa (sisu.aalto.fi). Ensisijaisesti ARTS:n opiskelijat, joilla kurssi kuuluu tutkintoon pakollisena opintosuorituksena. Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.