Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijan

- ammatillisen identiteetin vahvistuminen oman alan asiantuntijana
- opinnoissa ja työelämässä tarvittavan vuorovaikutusosaamisen kehittyminen

Laajuus: 1

Aikataulu: 06.09.2022 - 22.09.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Rinna Toikka, Sanna Franck

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Teemoina esimerkiksi: oman osaamisen ja asiantuntijuuden esiintuominen ja kohdentaminen, esiintymisjännitys, kuunteleminen sekä palaute- ja yhteistyötaidot. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% läsnäoloa kontaktiopetuksessa, aktiivista ja rakentavaa osallistumista harjoituksiin sekä kurssin oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssin työskentelymuotoja ovat keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöskentely, kokemuksellinen oppiminen, esiintymisharjoitukset ja esimerkiksi kirjalliset oppimistehtävät. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 12 h ja oppimistehtävät 15 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Verkkomateriaali ja/tai viestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut/ kirjallisuus

  Lisätietoja kurssilla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I, Syksy II, Kevät III, Kevät IV, Kesä

  2021-2022 Syksy I, Syksy II, Kevät III, Kevät IV, Kesä

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-0450

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Ilmoittautuminen WebOodissa. Ensisijaisesti ARTS:n opiskelijat, joilla kurssi kuuluu tutkintoon pakollisena opintosuorituksena.

  Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.