Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- osaat kommunikoida tuttujen vakioilmaisujen avulla arki- ja työelämän helpoissa
tilanteissa. Pystyt mm. esittelemään itsesi ja vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin ranskaksi.

- osaat laatia lyhyitä kirjallisia viestejä tuttujen sanontojen ja lauserakenteiden avulla.

- ymmärrät helpohkon tekstin keskeisen sisällön apuvälineitä käyttäen.

- tunnistat ja ymmärrät jonkin verran ranskankielisten maiden tapakulttuurien erityispiirteitä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 24.10.2022 - 05.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): David Erent

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 36 t, aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä luennoilla että itsenäisesti (30 %). Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

  2. Kirjalliset ja/tai suulliset tehtävät (20 %)

  3. Kirjallinen tentti (50 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - kontaktiopetus 36 h

  - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Objectif express 1 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN 9782011560070 tai digitaalinen versio ISBN 9782017139799

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2022-2023 Syksy II
  2022-2023 Kevät III
  2022-2023 Kevät IV
  2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Syksy I
  2023-2024 Syksy II
  2023-2024 Kevät III
  2023-2024 Kevät IV
  2023-2024 Kevät V

  Ilmoittautuminen Sisussa (sisu.aalto.fi). Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä tunnilla.