Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

 • tuntee yleisimmin käytetyt tekstiili- ja vaatetusmateriaalit, niiden valmistusmenetelmät, raaka-aineet ja ominaisuudet.
 • ymmärtää materiaalivalinnan merkityksen tekstiili- ja vaatetussuunnittelussa.
 • osaa selittää tekstiilien ja vaatteiden tuotantoon liittyvät tärkeimmät ekologiset näkökulmat.
     

Laajuus: 3

Aikataulu: 14.09.2022 - 12.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Maarit Salolainen, Hilda Niemelä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssiin liittyvät kysymykset voi laittaa sähköpostilla kurssin opettajille Hilda Niemelälle (hilda.niemela@aalto.fi) tai Maarit Salolaiselle.


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakso koostuu online-luentosarjasta ja siihen liittyvistä tehtävistä, joiden aiheina ovat tekstiili- ja vaatetusmateriaalit, niiden raaka-aineet ja valmistusmenetelmät, alan standardit, materiaalien huolto, materiaalivalinnat eri käyttötarkoituksiin ja kestävän kehityksen perusperiaatteet tekstiili- ja vaatetusalalla. Opintojaksoon sisältyy yhteinen aloitus ja lopetus, joihin osallistuminen on pakollista. Opintojakso on osa Muodin pääaineen ensimmäisen vuoden pakollisia opintoja, sekä pakollinen niille Muotoilun pääaineen opiskelijoille, jotka valitsevat kurssin MUO-C3040 Tekstiilituotannon materiaalit ja menetelmät.

       

 • koskee tätä kurssikertaa
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.

 • koskee tätä kurssikertaa

  • Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty
  • Kurssin suorittaminen edellyttää kirjallisten osapalautusten palautusta sekä kaikkien aiheiden 1.1-4.3 suorittamista tehtävineen. Kurssisuoritusta varten 80% monivalintatehtävistä täytyy saada oikein. Voit kuitenkin vastata tehtäviin useamman kerran.
  • Kurssin suoritus vaatii osallistumisen kurssin aloitus- ja lopetuskerroille (14.9. ja 12.10.)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojakson yhteisen aloituksen jälkeen opiskelija seuraa online-luentoja omassa tahdissaan, ja tekee tehtäviä annettujen ohjeiden mukaan. Opintojakso päättyy yhteiseen keskustelutapaamiseen.

  81 t Yhteensä 

  8 t Ohjattu opetus

  56 t Itsenäinen työskentely

  16 t Sisäistäminen ja itsearviointi

  1 t Opintojaksopalautteen antaminen 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Suomenkielinen toteutus: Räisänen et al. (2021) Tekstiilien materiaalit. Finn Lectura.

  Course in English: Salolainen, M. and Fagerlund M. (2022) Interwoven - Exploring Materials and Structures. Aalto ARTS Books

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssilla käytettään kirjaa Tekstiilien materiaalit (Räisänen et al. 2021), joka on hyvä hankkia joko omaksi tai kurssin ajaksi kirjastosta (kirjastossa vain rajoitettu määrä). 

  Vanhempaa painosta (2017) saa Aalto-yliopiston kirjastosta:  https://primo.aalto.fi/permalink/358AALTO_INST/ha1cg5/alma997855204406526

  Uudempi 2021 painos Helmet-kirjastoista: https://www.finna.fi/Record/helmet.2483030

  Vanhempi 2017 painos Helmet-kirjasoista: https://www.finna.fi/Record/helmet.2285111

  Teos on tekstiilialan perusteoksia ja hyvä hankkia itselle. Kirjaa myy mm. Adlibris ja Otavan verkkokauppa

  Räisänen et al. (2021) Tekstiilien materiaalit. Finn Lectura.


Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

   

       

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Suomenkielinen opintojakso: min. 5, max. 32 opiskelijaa

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun  

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin aloitus 14.9.2022 9.15-12.00 Kandikeskus M134, Otakaari 1

  Kurssin lopetus 12.10.2022 9.15-12.00 Kandikeskus M134, Otakaari 1

  Kurssin suorittaminen edellyttää aloitus- ja lopetusluennoille osallistumisen keskiviikkona 14.9. ja keskiviikkona 12.10. 

  Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin 12.10.2022 mennessä MyCoursesissa.