Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- muokata perussidosten pohjalta yhdistettyjä sidoksia useiden kude- ja loimijärjestelmien sekä erilaisten niisintöjen avulla, sekä käyttää näitä rakenteita erilaisten monikerroksisten ja kuviollisten kankaiden suunnittelussa.

- ymmärtää materiaalin, sidoksen ja värin yhteisvaikutuksen kudotussa rakenteessa

- suunnitella kudottujen kankaiden kokoelman tiettyyn käyttötarkoitukseen ja toteuttaa suunnitelmansa kudonnan työpajassa kangaspuilla käyttäen opintojaksolla opiskeltuja sidoksia.

- dokumentoida opintojaksolla toteutettujen näytteiden tekniset tiedot

Laajuus: 3

Aikataulu: 07.09.2022 - 20.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hilkka-Maija Fagerlund

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla käydään läpi seuraavat sisällöt: Sidosten yhdistäminen useiden kude- ja loimijärjestelmien sekä erilaisten niisintöjen avulla sekä polkuspuilla että tietokoneavusteisesti. Opintojaksolla tehdään harjoitustyönä kangaspuilla toteutettava suunnittelutehtävä, joka perustuu materiaalin, rakenteen ja värin yhteisvaikutukseen kudotuissa kankaissa ja sisältää myös sidospiirustusten työstön ja teknisten tietojen järjestelmällisen dokumentoinnin näytteistä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tekniikoiden ja työskentelyprosessien hallinta ja sisäistäminen, opittujen tekniikoiden taiteellinen soveltaminen kudottujen kankaiden kokoelmassa, teknisten tietojen dokumentointi tietokortteihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  luennot, demonstraatiot, ohjattu opetus työpajoilla, väli-ja loppupalautteet ja henkilökohtainen ohjaus

  Opintojakson kokonaistyömäärä on 3 cr = 81 h

  Ohjattu opetus 40 h

  Itsenäinen opiskelu 25 h

  Sisäistäminen ja itsearviointi 15 h

  Kurssipalautteen antaminen 1 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Min 5 ja Max 12 opiskelijaa

  1) Muodin ja Muotoilun pääaineiden opiskelijat

  2) Textiles - Material and Structure-sivuaineen opiskelijat

  MUO-C1061 Kudotut kankaat - materiaali ja rakenne tai MUO-E1075 Woven Fabrics Studio tai MUO-C3035 Muotoilun työprosessit-kurssin työpaja Kudotut kankaat - materiaali ja rakenne

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun