Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija:

 • tunnistaa erilaisia vartalotyyppejä ja ymmärtää niiden vaikutuksen vaatteiden kaavojen muotoon. Tutustuu naistenvaatemitoitukseen ja siihen pohjautuviin teollisiin peruskaavoihin.
 • tuntee kaavamuotoilun perustekniikan kaavojen valmistuksessa sekä erilaisten sisäpukeutumiseen tarkoitettujen tuotteiden kuosittelutekniikkaa.
 • osaa hyödyntää peruskaavoja ja runkokaavoja omissa suunnittelutehtävissään.
 • valmistaa klassisen paitapuseron sekä suorat housut huomioiden taloudellisen materiaalin kulutuksen kappaleiden leikkuussa sekä ymmärtää ompelujärjestyksen merkityksen vaatteiden valmistuksessa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 15.09.2022 - 06.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jane Palmu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla käsitellään vartalotyyppejä, naisten vaatetuksen mitoitusjärjestelmää ja siihen pohjautuvia naisten vaatteiden teollisia peruskaavoja sekä muotoilu- ja kuosittelutekniikkaa. Tutustutaan vaatteiden teollisiin rakenteisiin valmistusprosessissa hyödyntäen niitä omissa harjoituksissa. Opintojaksolla valmistetaan harjoitustyönä paitapusero ja housut, hyödyntäen kaava- ja ompelustudion fasiliteetteja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lyhyet luennot ja demonstraatiot, pajatyöskentelyä kaavoitus- ja ompelustudiossa sekä palautekeskustelut.

  Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien suorittaminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  162 t Yhteensä

  115 t Kontaktiopetus

  24 t Itsenäinen opiskelu

  22 t Sisäistäminen ja itsereflektio

  4 h Kurssipalautteen antaminen

  80% läsnäolo

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - Kevät III
  2023-2024 Syksy I - Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Min. 5, max. 16 opiskelijaa

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun