Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla keskitytään tuotantotaloudellisten menetelmien soveltamiseen SOTE:ssa. Kurssin käytyään opiskelija:
- tuntee perusperiaatteet eri menetelmistä (esim. TOC, Lean, Modularisaatio) sekä niiden soveltuvuuden SOTE:n eri sektoreille.
- osaa soveltaa erityisesti LEAN:in valittuja menetelmiä eri kohteisiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 02.05.2023 - 31.05.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Paulus Torkki, Paul Lillrank

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tuotantotaloudellisten menetelmien soveltaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa, LEAN, TOC, yksiköiden johtaminen, potilasvirtojen johtaminen. Kurssilla tehdään käytännön harjoitustöitä sekä havainnointia sairaalassa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Seminaarit, luennot ja luentokohtaiset tehtävät (ennakkotehtävät /luentoraportit). Havainnointipäivä sairaalassa ja harjoitustyöt, jotka toteutetaan ryhmissä. Ryhmät esittelevät harjoitustöitä seminaareissa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja seminaarit 24 h
  Artikkelien lukeminen 24h
  Ennakkotehtävät ja luentoraportit 30h
  Harjoitus- ja ryhmätyöt 57h
  yht. 135h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Ei opetusta