Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelijat tunnistavat erilaiset liike-elämässä esiintyvät sopimustyypit sekä niiden toisistaan poikkeavan sääntelyn. Lisäksi opiskelijat tuntevat kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät erityispiirteet.

Laajuus: 6

Aikataulu: 05.09.2022 - 19.10.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Hoppu, Kalle Kyläkallio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla selostetaan kansainvälisten sopimusten rakennetta ja erityispiirteitä. Kurssilla selostetaan myös keskeisimmät eroavaisuudet mannermaisen ja angloamerikkalaisen oikeusjärjestyksen välillä. Lisäksi kurssilla käydään läpi erilaisia liike-elämässä yleisesti esiintyviä sopimustyyppejä, kuten irtaimen esineen kauppaa, kiinteistönkauppaa, vuokrasopimuksia, palvelusopimuksia, kone- ja laitetoimituksia, IT-järjestelmätoimituksia sekä rakennusurakkaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti (100%).

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tenttiin tulee neljä esseekysymystä oppimateriaalista. Lisäksi tenttiin tulee yksi kysymys luentomateriaalista (luentokysymys). Vastaamalla luentokysymykseen opiskelija voi korvata oppimateriaalin kohdasta viisi, Vapaavuori Tom: Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset, tehtävän tenttikysymyksen ja jättää täten luentokysymyksellä korvattavan osan oppimateriaalista lukematta tenttiin. 

  Eli kaikki opiskelijat vastaavat tentissä neljään kysymykseen. Opiskelija voi valita, haluaako hän vastata oppimateriaalin kohdasta viisi, Vapaavuori Tom: Liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset, tehtävään kysymykseen vai luentokysymykseen. Muut kolme tenttikysymystä ovat kaikille yhteiset.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot

  - Itseopiskelu

  - Tentti 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I
  2023-2024 Syksy I

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisussa

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luennot ovat etäluentoja, joita ei äänitetä. Tentti järjestetään kuitenkin kampuksella. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista. Kurssista järjestetään vain yksi rästiitentti.

  HUOM! Yllä olevassa lisätietoja kohdassa ovat viittaukset kahden viime vuoden kurssin opetukseen ja myös alla oleva linkki "Opintojakson kuvaus" vie Sisussa viime vuoden kurssille. Kyseessä on tekninen vika, jota en pysty korjaamaan. Opiskelijan tulee valita Sisusta tämän vuoden kurssi linkkiä käyttäessään.