Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi sisältää yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin sekä avoimiin ja kommandiittiyhtiöihin liittyvän keskeisen sääntelyn. Kurssi antaa perustiedot eri yritysmuodoista, niiden rahoituksesta, organisaatiosta, toiminnasta sekä omistajien ja johtotehtävissä toimivien vastuista.

Laajuus: 6

Aikataulu: 10.01.2023 - 22.02.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Hoppu, Kalle Kyläkallio

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käydään läpi yhtiöoikeudellisia perusperiaatteita, päähuomion ollessa osakeyhtiöoikeudellisessa sääntelyssä. Kurssilla käsitellään yhtiön perustamista, organisaatiorakennetta ja toimintaa, rahoituksen sääntelyä sekä hallintoelinten vastuuta. Kurssilla käsitellään myös osakeyhtiön osakkaan asemaa, osakassopimusten tekemistä, sisältöä ja merkitystä sekä yrityksen yhteiskuntavastuuta ja compliance-toimintoa. 

   

 • koskee tätä kurssikertaa

  Luentokuulustelu viimeisellä luennolla. Luentokuulustelupisteillä voi korvata kurssikirjalisuuden vaatimuksista teoksen Wilhelmsson - Jääskinen: Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tentti (100%).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 

  - Itseopiskelu 

  - Tentti 

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Kevät III

  Ilmoittautuminen :

  Tarkista ilmoittautumisajat Sisusta.