Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa ratkaista pienehköjen tasa- ja vaihtovirtapiirien toiminnan tarkoituksenmukaisesti valitulla analyysimenetelmällä ja osaa laskea kompleksiluvuilla. Opiskelija ymmärtää mm. kompleksisen tehon ja suodatuksen käsitteet ja voi syventää tietämystään tulevilla kursseilla.

Laajuus: 5

Aikataulu: 06.09.2022 - 05.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anu Lehtovuori, Keijo Nikoskinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Piirien peruskomponentit: resistanssi, kapasitanssi, induktanssi, riippumattomat ja ohjatut lähteet, operaatiovahvistin ja muuntaja. Tasa- ja vaihtovirtapiirien analyysimenetelmät: piirimuunnokset, silmukka- ja solmumenetelmä, kerrostamismenetelmä sekä Theveninin ja Nortonin menetelmä. Perussuodattimet ja resonanssi. Tehosovitus ja loistehokompensointi. Symmetristen kolmivaihejärjestelmien analysointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustehtävät ja kokeet

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  24 h + 24 h (2 h + 2 h). Itsenäinen työskentely 48 h (4 h).

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II