Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee pankkitoiminnan mikro- ja makroteorian perusteet, kykenee lukemaan aihepiirin kirjallisuutta ja kykenee laatimaan opinnäytetyön aiheesta.

 

Laajuus: 6

Aikataulu: 24.04.2023 - 07.06.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Karlo Kauko

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Rahan merkitys taloudessa
  • Pankkien merkitys taloudessa
  • Rahapolitiikan perusteet
  • Rahan kysyntä
  • Epäsymmetrisen informaation ongelma lainamarkkinoilla ja keinot ongelman ratkaisemiseksi
  • Pankkitoiminnan riskit ja niiden hallinta
  • Talletuspaot
  • Pankkikriisit
  • Pankkitoiminnan sääntely
  • Rahan ja pankkitoiminnan historiaa ja juridiikkaa

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 34h, Harjoitukset 8h (15% arvostelusta), Tentti (85% arvostelusta)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Luennot 34h
  • Harjoitukset 8h
  • Valmistautuminen luennoille ja tenttiin 90h
  • Valmistautuminen harjoituksiin 25h
  • Tentti 3h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Casu, Girardone, Molyneux: Introduction to Banking (Pearson 2015), pakollinen

  Mishkin Frederic S. Economics of money, banking, and financial markets (11. painos, 2016), pakollinen

  Luennoilla jaettava muu materiaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi:
  2022-2023 Kevät V
  2023-2024 Kevät V