Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- havainnoida, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
- kehittää omia opiskeluvalmiuksiaan ja menetelmiään
- suunnitella ja aikatauluttaa opiskeluaan
- asettaa toteuttamiskelpoisia tavoitteita opiskelulleen
- suunnitella ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)

Laajuus: 2

Aikataulu: 09.01.2023 - 13.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Mari Partanen, Kuura Koivu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin aikana käsiteltävät teemat:
  - opiskelukyky ja hyvinvointi oppimisessa ja opiskelussa
  - oppiminen yliopistossa ja opiskelumotivaatio
  - omien vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen opiskelussa ja niiden reflektointi
  - muiden pääaineiden opiskelijoiden kanssa työskentely ryhmissä
  - omien opintojen suunnittelu ja HOPS:in laatiminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, työskentely kurssin verkkoalustalla ja HOPS:n suunnittelu ja laatiminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  2 h kontaktiopetusta

  52 h verkkotyöskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen: Sisu. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Miniosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään: 10. Maksimiosallistujamäärä: 280.