Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

1 Opiskelija hahmottaa liikkuvan kuvan ja äänen kulttuurisia merkityksiä osana taiteellista ja pedagogista toimintaa.
2 Opiskelija osaa käyttää liikkuvaa kuvaa työskentelyssään ja tarkastella omaa työskentelyään osana liikkuvan kuvan eri konteksteja.
3 Opiskelija osaa toimia ryhmässä esitystapahtuman järjestämisessä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 12.01.2023 - 30.03.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Minna Suoniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

kurssin opettaja: miia.rinne@aalto.fi

yhteysopettaja: minna.suoniemi@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään nykytaiteen käytäntöihin erityisesti linssipohjaisten menetelmien kautta. Kurssin aikana opiskelija toteuttaa liikkuvan kuvan teoksen ja osallistuu ryhmässä esitystapahtuman järjestämiseen. Työskentelyn keskiössä on digitaalisuutta, tilallisuutta ja ajallisuutta hyödyntävä nykytaide.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Päivitetään tammikuussa kurssin MyCo-sivulle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointi perustuu harjoitustehtäviin ja taiteelliseen työskentelyyn ja yhteiseen jaettuun prosessiin osallistumiseen ja sitoutumiseen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  6 ECTS ≈ 162h

  Kontaktiopetus 96h

  Muu 66h

  Luennot, vierailut, harjoitukset ryhmätöinä, taiteellinen työskentely, reflektointi, kritiikit, osallistuminen tapahtuman järjestämiseen. Vähintään 80% läsnäolo.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Annetaan kurssilla.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  13 Ilmastotekoja

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Kuvataidekasvatuksen opiskelijoille ja kuvataidekasvatuksen sivuaineopiskelijoille.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Päivitetään tammikuussa kurssin MyCo-sivulle.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Päivitetään tammikuussa kurssin MyCo-etusivulle.