Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa

1 hahmottaa omia kiinnostuksenkohteitaan visuaalisen viestinnän muotoilun alalla
2 kertoa erilaisista visuaalisen viestinnän muotoilun alan työskentelyolosuhteista ja praktiikoista
3 arvioida omaa oppimistaan ja kehitystään
4 esitellä omaa tuotantoaan ja osaamistaan
5 kertoa omista valinnoistaan suunnittelijana

Laajuus: 3

Aikataulu: 05.09.2022 - 07.11.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tarja Nieminen, Markus Joutsela, Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettajat:

Markus Joutsela (markus.joutsela@aalto.fi)

Tarja Nieminen (tarja.nieminen@aalto.fi)

Penni Osipow (penni.osipow@aalto.fi, p. 050 505 3675)

Opettajat: 

Antti Hietaniemi (antti.hietaniemi@aalto.fi)

Tuomas Kortteinen (tuomas.kortteinen@aalto.fi)


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Oppimisportfolion aloittaminen ja sen käytön opettelu.
  - Vierailuja erilaisissa visuaalisen viestinnän muotoilun työpaikoissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Arviointiasteikko 0–5

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  3 ECTS ≈ 81h, josta kontaktiopetusta 48 h

  Portfolion suunnittelu ja aloitus, luennot, keskustelut ja reflektointi, itsenäinen työskentely. Osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen. Vähintään 80% läsnäolo.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Aikataulu 

  Ma 5.9. Luokka: M140 Majakka
  Ma 12.9. Ekskursio 
  Ma 19.9. Ekskursio 
  Ma 26.9 Ekskursio
  Ma 3.10. Luokka: M140 Majakka  
  Ma 10.10. Ekskursio
  Ma 24.10. Ekskursio
  Ma 31.10. Ekskursio 
  Ma 7.11.Luokka: M140 Majakka