Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa

1 nimetä julkaisusuunnitteluun liittyviä käsitteitä, ilmiöitä, termejä ja työkaluja
2 tunnistaa eri julkaisutyyppien piirteitä, konventioita sekä niiden eroja
3 käyttää ja soveltaa julkaisusuunnittelun konventioita
4 suunnitella ja toteuttaa monisivuisen julkaisun
5 yhdistää kuvaa ja tekstiä kerronnalliseksi kokonaisuudeksi
6 hahmottaa valokuvan historiaa ja sen vaikutusta visuaaliseen kulttuuriin
7 ottaa valokuvia studiossa
8 soveltaa analyyttisesti kuvakerronnan keinoja suunnittelutöissä

Laajuus: 12

Aikataulu: 28.02.2023 - 17.04.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Penni Osipow, penni.osipow@aalto.fi, p. 050 5053675
Tuomas Kortteinen, tuomas.kortteinen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Julkaisusuunnittelun konventiot ja perusteet
  - Kuvakerronnan perusteet
  - Studiokuvauksen perusteet
  - Johdatus valokuvan historiaan ja kulttuuriseen merkitykseen

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kevään 2023 kurssin sisällössä painottuvat

  - Julkaisusuunnittelun konventiot ja perusteet
  - Kuvakerronnan perusteet

  Lisäksi kurssilla opetellaan valmistamaan painotiedostot digi- ja risopainoa varten, perehdytään kirjansidontaan ja risopainatukseen sekä tutustutaan tuotekuvaukseen valokuvastudiolla. 

  Kurssilla opetellaan myös julkaisun kuva- ja tekstisisällön tuottamista.
Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opettaja- vertais- ja itsearviointi. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta. Vähintään 80% läsnäolo.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssiarvosana muodostuu seuraavista tekijöistä:

  25%     Läsnäolo (väh. 80%) ja presentaatiot

  25%     Kurssin tuotantoaikataulussa pysyminen

  25%     Oppimispäiväkirja: suunnittelu- ja tuotantoprosessin viikoittainen dokumentointi ja reflektointi

  25%     Tehtävien lopputulokset


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  12 ECTS ≈ 324h, josta 142 h kontaktiopetusta

  Luennot, keskustelut ja reflektiot, itsenäinen opiskelu, produktion suunnittelu, toteutus ja arviointi.

  Osallistuminen kurssille. Vähintään 80% läsnäolo.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät IV
  2023-2024 Kevät IV

  Ilmoittautuminen :

  Kurssi on tarkoitettu vain Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Katso etusivu