Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa alan ajankohtaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia.
 

Laajuus: 1

Aikataulu: 09.01.2023 - 09.01.2023

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tarja Nieminen, Markus Joutsela, Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Penni Osipow

penni.osipow@aalto.fi

p. 0505053675

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi sisältää yhden teemapäivän, joka tuo yhteen ajankohtaisia keskusteluja, ilmiöitä ja kehityssuuntia visuaalisen viestinnän muotoilun eri alueilta. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijan työtä yhteensä 27 h, josta
  Kontaktiopetus: 4 h
  Itsenäinen työskentely: 23 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Kevät III
  2023-2024 Ei opetusta

  Ilmoittautuminen :

  Opintojakso on vain ennen 1.8.2022 opintonsa aloittaneille visuaalisen viestinnän muotoilun opiskelijoille.

  Minimiopiskelijamäärä, jolla kurssi järjestetään: 8
  Maksimiopiskelijamäärä vaihtelee toteutuksittain ja ilmoitetaan toteutuksen tiedoissa.

  Ilmoittautuminen: Sisu.

   

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kontaktiopetus 9.1.2023 klo 13.15–17

  Itsenäinen tehtävä

  - Suunnitelman palautus 20.1.2023

  - Tehtävän suorituspäivä sovitaan yhdessä