Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija

- ymmärtää liiketoiminnan, tuotannonsuunnittelun ja tuotekehityksen vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen

- ymmärtää prosessiteollisuuden toimialaa ja toimintaympäristöä

- osaa hyödyntää kemiantekniikan peruslaskentamalleja

- osaa selittää prosessitekniikan suomenkielisiä peruskäsitteitä ja kuvata yleisimpien yksikköprosessien toimintaa käyttäen myös luonnontieteellistä käsitteistöä ja teknisen prosessihallinnan periaatteita sekä tulkita prosessikaavioita

- osaa muodostaa ja laskea prosessien aine- ja energiataseita

Laajuus: 5

Aikataulu: 05.09.2022 - 08.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Aromaa, Eero Hiltunen, Golam Sarwar, Marko Kekkonen, Tero Eerikäinen, Marjatta Louhi-Kultanen, Roope Husgafvel

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Teollinen toimintaympäristö, raaka-aineista lopputuotteisiin, kestävä kehitys, ympäristönsuojelun ohjaus, tuotanto- ja erotusprosessit. Johdanto kemiantekniikan laskennan perusteisiin, aine- ja energiataseet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Quiz-kysymykset ja välikokeet/tentti. Arvosana määräytyy välikokeiden tai tentin sekä quiz-tehtävien perusteella.

   

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  5 op = 135 h

  Luennot 36 h, harjoitukset 24 h

  Quiz-kysymykset, muu oma opiskelu, välikokeet/tentti 75 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2023-2024 Syksy I - II

  Ilmoittautuminen :

  Kurssin toteutus voidaan perua, jos kyseiselle toteutukselle ilmoittautuneita opiskelijoita on alle viisi. Jos toteutus perutaan, tulee opiskelijoille tarjota vaihtoehtoinen tapa suorittaa kurssi, tai ehdotus muusta soveltuvasta suoritettavasta kurssista.