Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija tietää mitä data, tieto ja informaatio ovat ja ymmärtää datan määrää kuvaavia käsitteitä. Opiskelija tietää miten dataa hallinnoidaan ja opiskelijalla on perustason ymmärrys siitä, mitä tietokannat ovat. Opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisia tietokantaa käyttäviä ohjelmia.

Laajuus: 2

Aikataulu: 01.08.2022 - 31.12.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arto Hellas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Data, tieto, informaatio, ja satunnaisuus. Muuttujat ja niiden esitys tietokoneen muistissa, muuttujien tyypit, tiedon esittämiseen käytetyt rakenteet ohjelmoinnissa. Tietokannat ja tietokantojen käyttö ohjelmallisesti abstraktioiden kautta.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osittainen päällekkäisyys tietotekniikan laitoksen Ohjelmointi 1 ja Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 -kurssien kanssa. Osittainen päällekkäisyys tietokantakurssien kanssa (CS-A1150).

  FITech 101: Digi & Data -kokonaisuuden yhteinen kotisivu löytyy MyCoursesista täältä: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=30272.

  Opetusperiodi:

  2020-2021

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CS-AJ0020

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).